Radionics orgonite chigenerator chigenerator.se              

Livsenergi - vad är det, och hur du enkelt kan skaffa mer livsenergi

          

 

Livsenergi som även kallas orgone, chi, qi, prana, mana, LVX etc kan du få genom att öva yoga, meditation eller genom att skaffa en chigenerator, en maskin som genererar livsenergi.

Livsenergi i olika kulturer

Alla andliga traditioner tror på någon slags esoterisk livsenergi, ofta som en essens som skiljer levande från icke-levande objekt. Äldre källor har olika namn på denna livsenergi, som till exempel Qi eller Chi i den taoistiska filosofin (samma Qi som i Qi Gong!), Ki inom den japanska spirituella traditionen, Prana inom Yoga från hinduismen, och även den "livsande" som gavs av Gud till Adam i Abrahams skapelseberättelse. I den fornnordiska mytologin kallades livsenergi för Od och den moderna västerländska magitraditionen kallar den för LVX ("ljuset" på latin) som en magisk energi som kan kontaktas och användas i olika syften.

Livsenergi var nära knutet med en föreställning om "anden" eller den mänskliga själen. Detta är tydligast i traditioner som tror på reinkarnation eller ett liv efter detta. Vissa andliga metoder, såsom Qi Gong eller traditionell Yoga utförs för att kontakta och öka denna livsenergi.

Livsenergi i kampkonster

Filosofin bakom vissa kampsporter som t.ex. Tai Chi förutsätter att denna livsenergi (Qi) kan utvecklas och fokuseras - och manipuleras hos motståndaren. Få utövare av Tai Chi är medvetna om detatt inledningsrörelserna i Tai Chi formerna faktiskt är till för att öppna en port "himmelens port" till den högsta formen av livsenergi enligt det språkbruk som används i boken I Ching. Boken I Ching belyser väldigt väl grunden för den taoistiska filosofin och de olika former av livsenergi som uppstår t.ex. under en övning av en Tai Chi form.

Livsenergi nuförtiden

I modernt språkbruk har livsenergi använts av den andliga New Age rörelsen och även av diverse utövare av alternativ medicin, inspirerade av Reiki. En del missuppfattning har tyvärr uppstått, i form av diffusa teorier. Eftersom resultat ändå ibland uppnås, tyder det på att de trots allt får kontakt med livsenergi.

Livsenergi tenderar att följa din medvetna uppmärksamhet. Därför är det inte förvånande att vissa av dessa utövare som fokuserar på förminnelse och manipulation av subtila upplevelser i kroppen, då också flyttar runt livsenergi. Därför kan de uppnå fysiska, psykiska, och i vissa fall även andliga fördelar.

Livsenergi med en knapptryckning

En mera vetenskaplig syn på livsenergi har Karl Welz infört i samband med sina uppfinningar Orgonite, Super Orgonite, och Chi Generator, och inte minst det viktiga begreppet strukturell länk. Det har medfört en rad rent praktiska produkter som i botten använder sig av och genererar livsenergi. Du kan läsa mera om orgone generator här.

Tack vare dessa produkter för livsnergi så kan nu vemsomhelst med en enkel knapptryckning får tillgång till massiv energi. Väldigt smidigt för folk som inte lagt åratal på spirituella övningar för att bygga upp ett lager av livsenergi.

Livsenergi - hur kan vi använda det?

Livsenergi genererad av en chigenerator har man många fördelar av. Du kan använda det genom att skaffa någon av de många praktiska apparater och hjälpmedel som Karl Welz utvecklat. Livsenergin riktas antingen direkt på en människa, antingen dig själv eller någon du vill hjälp. Alternativt så filtreras livsenergin för att påverka en själv eller andra på vissa sätt. Man kan även köra en mera abstrakt "trend" med livsenergin för att uppnå vissa resultat - oftast delmål på vägen till ett större mål för den mogna användaren av våra produkter!

Den viktigaste frågan är väl hur man själv snabbast skaffar mer livsenergi och ÄNNU viktigare hur man fokuserar den i rätt riktning för att snabbare nå dit man vill i livet!

För att lära dig mera om livsenergi, få direkta tips på användningar som inte finns att läsa om någon annan stans, och även erbjudanden så du kan spara pengar, så kan du gå med i nyhetsbrevet och få gratis information.


 


 

Chigenerator.se - fyll dig själv med livsenergi!